เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
26 - 28 Sep 2018 3D2N เนปาล กาฐมาณฑุ 3 วัน 2 คืน SL thai lion air 12,221 0 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
เนปาล กาฐมาณฑุ 3 วัน 2 คืน SL
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล) – วัดปศุปฏินารถ – ช้อปปิ้งย่านทาเมล         

วันที่ 2

กาฐมาณฑุ – ►Special Option ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมภูเขาเอเวอร์เรสต์◄ – เมืองปาทัน – มหาเจดีย์โพธินาถ – สถูปสวยัมภูนาถ

วันที่ 3

เมืองกาฐมาณฑุ (จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์,กาฐมาณฑป,วัดกุมารี,หนุมานโดการ์) – สนามบินตรีภูวัน – สนามบินดอนเมือง(ประเทศไทย)

Flights
thai lion air
Departure Flight: SL220 (11.50-14.00)
Arrival Flight: SL221 (15.00-19.30)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,221
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
0
Period
26 - 28 Sep 2018
Sales Officer
น้อย
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo