เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
28 Sep - 01 Oct 2018 4D3N บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL thai lion air 16,661 0 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล) – มหาเจดีย์โพธินาถ – สถูปสวยัมภูนาถ – เมืองปาทัน (จตุรัสปาทันดูร์บาร์,พระราชวัง,วัดทองคำ,วัดพระกฤษณะ,วัดฑเลจูบาวาณี) – ย่านทาเมล         &

วันที่ 2

กาฐมาณฑุ – เมืองโภครา – หมู่บ้านบันดิปูร์ – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี 

วันที่ 3

ชมวิวเขาซารางก็อต – ► Special Option “Paragliding” Or Special Option ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเขาเอเวอร์เรสต์ ◄ – น้ำตกเดวิส,ค่ายอพยพชาวทิเบต,แม่น้ำเซติ –

วันที่ 4

เมืองกาฐมาณฑุ –  (จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์,กาฐมาณฑป,วัดกุมารี,หนุมานโดการ์) – วัดปศุปฏินารถ – สนามบินตรีภูวัน – สนามบินดอนเมือง(ประเทศไทย)

Flights
thai lion air
Departure Flight: SL220 (1150 - 1400)
Arrival Flight: SL221 (1500 - 1930)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 16,661
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
0
Period
28 Sep - 01 Oct 2018
Sales Officer
น้อย
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo