เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
28 Sep - 01 Oct 2018 4D3N บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL thai lion air 16,661 0 Full
07 - 10 Nov 2018 4D3N บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL thai lion air 17,771 0 Full
14 - 17 Dec 2018 4D3N บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL thai lion air 17,771 7 Available
21 - 24 Dec 2018 4D3N บิ๊ก เนปาล กาฐมาณฑุ 4 วัน 3 คืน SL thai lion air 16,661 0 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ