เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
22 - 24 Oct 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 11,911 0 Full
23 - 25 Oct 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 11,911 0 Full
24 - 26 Oct 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 0 Full
28 - 30 Oct 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 0 Full
29 - 31 Oct 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 0 Full
29 - 31 Oct 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 0 Full
30 Oct - 01 Nov 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 0 Full
31 Oct - 02 Nov 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 0 Full
31 Oct - 02 Nov 2018 3D2N ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน EK OCT 2018 โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ (EK) 9,999 15 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ