เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
12 - 15 Oct 2018 4 Days ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น HD4 Hong Kong Airlines (HX) 12,221 20 Available
13 - 16 Oct 2018 4 Days ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น HD4 Hong Kong Airlines (HX) 12,221 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น HD4
Program Detail
วันที่ 1

สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ตะลุยสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง (Iron Man) – เซินเจิ้น

วันที่ 2

เซินเจิ้น-พิพิธภัณเซินเจิ้น-จำลองเมืองฮอลแลนด์-ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน–โชว์ม่านน้ำ

วันที่ 3

เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ชมวิวร้อยล้านริมอ่าววิคตอเรีย – วัดกวนอู – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน– จิวเวอร์รี่– วัดแชกง - อิสระช้อปปิ้งย่านจิ่มซาจุ่ย+ถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

วันที่ 4

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Flights
Hong Kong Airlines (HX)
Departure Flight: HX 780 (03.30 น.)
Arrival Flight: HX 769 (00.35)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,221
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 17,221
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
20
Period
12 - 15 Oct 2018
Sales Officer
ไมเคิล
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo