เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
06 - 07 Oct 2018 2D1N ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า AirAsia (FD) 11,911 20 Available
13 - 14 Oct 2018 2D1N ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า AirAsia (FD) 12,921 8 Available
14 - 15 Oct 2018 2D1N ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า AirAsia (FD) 11,911 20 Available
20 - 21 Oct 2018 2D1N ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า AirAsia (FD) 11,911 20 Available
27 - 28 Oct 2018 2D1N ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า AirAsia (FD) 11,911 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) – วิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน

วันที่ 2

ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – มาเก๊า –  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – PARISIAN – THE VENETIAN – สนามบิน – กรุงเทพฯ

Flights
AirAsia (FD)
Departure Flight: FD508 (06.30)
Arrival Flight: FD767 (23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,911
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
20
Period
06 - 07 Oct 2018
Sales Officer
จ๋อมแจ๋ม JOMJAM
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo