เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
10 - 15 Oct 2018 6D3N อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน WE 2018 WE 23,992 4 Available
17 - 22 Oct 2018 6D3N อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน WE 2018 WE 22,992 6 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ