เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
20 - 23 Dec 2018 4D3N อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน 8M 8M 19,991 16 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
อินเดีย พุทธยา พม่า ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน 8M
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เมืองย่างกุ้ง – พุทธคยา – พระมหาเจดีย์พุทธคยา – พระศรีมหาโพธิ์ – พระพุทธเมตตา 

วันที่ 2

พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – หลวงพ่อองค์ดำ – มหาวิทยาลัยนาลันทา – เขาคิชกูฎ – พุทธคยา

วันที่ 3

วัดพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนางสุชาดา – วัดพุทธนานาชาติ (วัดภูฎาน,วัดญี่ปุ่น,วัดทิเบต) – ย่างกุ้ง – มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 4

เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ+เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก๊อต – สนามบินพม่า – สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
8M
Departure Flight: 8M336 (10.15-11.30)
Arrival Flight: 8M331 (16.30-18.15)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 19,991
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 10,000
ที่ว่าง
16
Period
20 - 23 Dec 2018
Sales Officer
น้อย
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo