เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
29 - 30 Sep 2018 2D1N ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า 2 วัน 1 คืน UB SEP UB 6,996 30 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ