เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
03 - 04 Nov 2018 2D1N พม่า อินทร์แขวน+9 วัด 2 วัน 1 คืน DD NOV 2018 DD 8,888 30 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
พม่า อินทร์แขวน+9 วัด 2 วัน 1 คืน DD NOV 2018
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระนอนยิ้มหวาน – พระเจดีย์แฝดวัดโจงตู – พระธาตุอินทร์แขวน  – พระธาตุอินทร์แขวน (ไจทีโย)

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

Flights
DD
Departure Flight: DD4230 (06.45-07.30)
Arrival Flight: DD4239 (21.00-22.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 8,888
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 2,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
30
Period
03 - 04 Nov 2018
Sales Officer
นุ
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo