เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
25 - 25 Sep 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 SEP DD 3,993 6 Available
26 - 26 Sep 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 SEP DD 3,993 9 Available
27 - 27 Sep 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 SEP DD 3,993 3 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ