เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
10 - 10 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 15 Available
11 - 11 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 15 Available
16 - 16 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
17 - 17 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
18 - 18 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
24 - 24 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
25 - 25 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
28 - 28 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 4,554 20 Available
30 - 30 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
31 - 31 Oct 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT DD 3,993 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 OCT
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Flights
DD
Departure Flight: DD4230 (06.45-07.30)
Arrival Flight: DD4239 (21.30-22.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 3,993
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 0
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
15
Period
10 - 10 Oct 2018
Sales Officer
ต้อ TORTOR
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo