เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
04 - 04 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 11 Available
06 - 06 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
11 - 11 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 16 Available
12 - 12 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
13 - 13 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
18 - 18 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
19 - 19 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
20 - 20 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
25 - 25 Dec 2018 1D พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 3993 DEC (2018) สายการบิน NOK AIR 3,993 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ