เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
12 - 15 Oct 2018 4D3N จางเจี่ยเจี้ย 9999 OCT 2018 WE 11,911 20 Available
28 - 31 Oct 2018 4D3N จางเจี่ยเจี้ย 9999 OCT 2018 WE 9,999 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
จางเจี่ยเจี้ย 9999 OCT 2018
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา – ฉางเต๋อ

วันที่ 2

ฉางเต๋อ – จางเจียเจี้ย – ««ไฮไลท์«« วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – ถนนซีปู้เจีย

วันที่ 3

จางเจียเจี้ย – ★★ OPTION TOUR ★★ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – ภาพวาดเขียนทราย

วันที่ 4

จางเจียเจี้ย – ฉางซา – กรุงเทพฯ

Flights
WE
Departure Flight: WE616 (16.05-20.20)
Arrival Flight: WE617 (21.20-23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,911
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
20
Period
12 - 15 Oct 2018
Sales Officer
อาย
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo