เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
12 - 15 Oct 2018 4D3N จางเจี่ยเจี้ย 9999 OCT 2018 WE 11,911 20 Available
28 - 31 Oct 2018 4D3N จางเจี่ยเจี้ย 9999 OCT 2018 WE 9,999 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ