เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
17 - 19 Nov 2018 3D2N คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน MU สายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ 7,997 20 Available
18 - 20 Nov 2018 3D2N คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน MU สายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ 6,996 20 Available
20 - 22 Nov 2018 3D2N คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน MU สายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ 7,997 20 Available
21 - 23 Nov 2018 3D2N คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน MU สายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ 6,996 20 Available
25 - 27 Nov 2018 3D2N คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน MU สายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์ 6,996 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3 วัน 2 คืน MU
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง)

วันที่ 2

คุนหมิง – เมืองถ่านเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ  

วันที่ 3

วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – ร้านยางพารา – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ

Flights
สายการบินไชน่าอีสต์เทิรน์แอร์ไลน์
Departure Flight: MU2584 (07.50-11.10)
Arrival Flight: MU2583 (23.10-00.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 7,997
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 12,997
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
20
Period
17 - 19 Nov 2018
Sales Officer
ฟาง
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo