เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา ที่ว่าง สถานะ
13 - 14 Oct 2018 2D1N นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน WE OCT-DEC WE 6,996 20 Available
27 - 28 Oct 2018 2D1N นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน WE OCT-DEC WE 5,995 20 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ Original Travel เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน WE OCT-DEC
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – วัดใหม่ – ร้านจิวเวอร์รี่ – ตลาดซาจ๊ะ – โชว์ระบำอัปสรา

วันที่ 2

*OPTION TOUR ► ปราสาทบันทายศรี – ««ไฮไลท์«« “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม ◄ – สนามบินเสียมเรียบ – สนาม

Flights
WE
Departure Flight: WE588 (07.45-08.50)
Arrival Flight: WE591 (21.25-22.30)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 6,996
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 0
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 2,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 0
ที่ว่าง
20
Period
13 - 14 Oct 2018
Sales Officer
แนท
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทาง
  • โปรแกรมทัวร์ photo