โปรโมชั่นแพ๊คเกจ
แพ๊คเกจทัวร์ต่างประเทศ
 • Macau-Zhuhai 3 วัน 2 คืน
  ประเทศ
  ฮ่องกง
  ช่วงเวลาเดินทาง
  30 เม.ย. 2017 - 31 พ.ค. 2017
  เริ่มต้น 6,996 .-
 • ไฟล์เช้า KOTA KINABALU 3วัน 2 คืน
  ประเทศ
  มาเลเซีย
  ช่วงเวลาเดินทาง
  6 เม.ย. 2017 - 11 พ.ค. 2017
  เริ่มต้น 8,998 .-
 • ไฟล์บ่าย KOTA-KINABALU 3 วัน 2 คืน
  ประเทศ
  มาเลเซีย
  ช่วงเวลาเดินทาง
  12 เม.ย. 2017 - 12 พ.ค. 2017
  เริ่มต้น 8,998 .-
 • ฮ่องกง เซินเจิ้น รวมบัตรเข้า Disneyland
  ประเทศ
  ฮ่องกง
  ช่วงเวลาเดินทาง
  12 เม.ย. 2017 - 14 เม.ย. 2017
  เริ่มต้น 17,771 .-
 • ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
  ประเทศ
  ฮ่องกง
  ช่วงเวลาเดินทาง
  11 เม.ย. 2017 - 22 เม.ย. 2017
  เริ่มต้น 5,995 .-
 • ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
  ประเทศ
  ฮ่องกง
  ช่วงเวลาเดินทาง
  26 พ.ค. 2017 - 23 มิ.ย. 2017
  เริ่มต้น 8,998 .-
 • มา...เก๊าหลี DAY 5 วัน 4 คืน
  ประเทศ
  เกาหลี
  ช่วงเวลาเดินทาง
  1 พ.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2017
  เริ่มต้น 11,911 .-
 • มา...เก๊าหลี Night 5 วัน 4 คืน
  ประเทศ
  เกาหลี
  ช่วงเวลาเดินทาง
  3 พ.ค. 2017 - 16 มิ.ย. 2017
  เริ่มต้น 11,911 .-
โปรแกรมทัวร์
 • ไทย
 • สิงคโปร์
 • พม่า
 • ลาว
 • กัมพูชา
 • เกาหลี
 • ญี่ปุ่น
 • ฮ่องกง
 • ออสเตรเลีย
 • จีน
 • มาเก๊า
 • แอฟริกาใต้
 • มาเลเซีย
ตั๋วเครื่องบิน
 • ญี่ปุ่น
  12,501 .-
 • ญี่ปุ่น
  12,500 .-